Reglene til brettspillet Mahjongg

Utregningen

Spiller man i en klubb/turnering eller på Casino-vis blir poeng omgjort til penger. Men man kan bruke samme utregningsmåte og gjøre det om til poeng. Reglene er:
  • Er det Øst som får Mahjongg, skal de andre betale ut dobbelt av Øst sine poeng
  • Er det andre enn Øst som får Mahjongg, skal Øst betale ut dobbelt av poengene til den som fikk Mahjongg.
  • De som ikke fikk Mahjongg, betaler ut til hverandre forskjellen mellom poengene sine.

Eksempel på utregning

For enkelhetens skyld bruker vi noen enkle tall til utregningen.
  • ØST fikk 200 Poeng
  • SYD fikk 100 poeng
  • VEST fikk 200 poeng
  • NORD fikk 500 poeng

Eksempel 1: Øst fikk Mahjongg

Øst Syd Vest Nord
Poeng 200 100 200 500
Øst får: 400 400 400
Syd får:
Vest får 100
Nord får: 400 300
Spillerene betaler: 900 700 400
Spillerene får: 1200 100 700
Balanse: +1200 - 900 - 600 + 300

Eksempel 2: Vest fikk Mahjongg:

Øst Syd Vest Nord
Poeng 200 100 200 500
Øst får: 200
Syd får:
Vest får 400 200 200
Nord får: 600 400
Spillerene betaler: 1000 800 200
Spillerene får: 200 800 1000
Balanse: - 800 - 800 + 800 + 800

Gratulerer, du har nå lært deg å spille Mahjongg for 4 personer med Kinesiske regler !


mahjongg.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019