Reglene til brettspillet Mahjongg

Utregning av poeng

Utregning kan være komplisert, men er også en del av spillet som gjør det unikt, i og med at man kan vinne selv om man ikke får mahjongg. Her er poengutregningen:
 • 10 Poeng for Mahjongg.
 • 2 poeng om man får Mahjongg ved å trekke siste brikken fra Muren.
 • 2 poeng om man får Mahjong ved at siste brikken (den du trekker fra muren eller fra forrige spiller) er den siste gjenværende brikken du kunne ha brukt.
 • Sirkel-brikkene, Skrifttegn-brikkene og Bambus-brikkene blir kalt for «Suits» (Farger på norsk). Brikkene fra 2 til og med 8 er «minor tiles», brikkene 1 og 9 er «major tiles». Vind og Drage brikkene er «honour tiles».
 • Minor tile Pung som ligger i bordet: 2 poeng. På hånden: 4 poeng.
 • Major tile Pung som ligger i bordet: 4 poeng. På hånden: 8 poeng.
 • Minor tile Kong som ligger i bordet: 8 poeng. På hånden 16 poeng.
 • Major tile Kong som ligger i bordet: 16 poeng. På hånden 32 poeng.
 • Et par med Drager: 2 poeng.
 • Et par med vindbrikkene tilsvarende den retningen «prevailing wind» er: 2 poeng.
 • Et par med Vind-brikker som tilsvarer din posisjon rundt bordet: 2 poeng.

Etter denne utregningen får man en «Grunn-score», som det er mulig å doble en/flere ganger om følgende inntreffer:

 • Om en spiller har Pung eller Kong med vindbrikkene som tilsvarer spillerens posisjon rundt bordet.
 • Om en spiller har Pung eller Kong vindbrikker tilsvarende «prevailing wind» (Dermed – dersom du er prevailing wind og samler dine egne vindbrikker, kan du doble to ganger).
 • Om en spiller har Pung eller Kong med drager.

Så er det doblinger som kun gjelder for den som fikk Mahjongg:

 • Ingen Chow.
 • Mahjongg uten poeng givende kombinasjon (4 chow og ett par).
 • Alle Pung eller Kong i samme «Suit» (Farge), sammen med Drager og/eller vind.
 • Alle brikker er «Major Tiles», sammen med Drager og/eller vind.
 • Alle brikker er Drager og/eller Vind.
 • Alle brikker er vind-brikker, fra alle retningene (3 Kong+par, eller 4 Pung+par).
 • 2 sett med de forskjellige dragene + par.
 • Om man oppnår mahjongg med en av de «løse brikkene».
 • Om man oppnår mahjongg med den siste brikken fra muren.
 • Om man oppnår mahjongg ved å «stjele Kong’en» til en annen spiller.
 • En «Original Call», det vil si at man får mahjongg med de 13 brikkene man har på hånden etter det første utkastet (altså at du får mahjong i runde 2).

Spilleren som fikk Mahjongg kan 3-doble poengene om man får mahjongg uten Vind-brikker, Drage-brikker eller med en Chow.


mahjongg.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019