Reglene til brettspillet Mahjongg

Avslutningen av spillet

  • Om alle brikker fra muren er trukket (ikke medregnet Kong box), Er spillet uavgjort, og ingen scorer poeng. Man deler da ut til neste runde, med samme Østspiller.
  • Når en spiller kommer til det punktet hvor han kun trenger en brikke for å klare Mahjongg, må han melde dette til de andre spillerene.
  • Den som sier Mahjongg, må legge alle sine brikker ned på bordet. Den må inneholde minst 14 brikker, så den må da enten bestå av forrige spillers brikke som ble lagt på innsiden av muren, eller brikken som du har trukket fra muren. En spiller som har lagt ned en Kong, og trukket en brikke fra Kong Box, kan ikke i samme omgang også legge ned en Mahjong, da man alltid må legge ut en brikke etter å ha lagt ned en Kong (unntak er ved spesialhånden «Gathering the Plum Blossom from the roof»).
  • De andre spillerene legger også sine brikker ned foran seg og ordner de slik de ønsker for mest poeng. En skjult Pong vises ved å snu den midterste brikken.


mahjongg.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019